STERNIK MOTOROWODNY
Kurs Motorowodny na sternika motorowodnego

Kurs – teoria i praktyka

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym lub codziennym:

- dla grup zorganiowanych terminy ustalamy indywidualnie( min 5 os).

Zajęcia obejmują, m.in.:
-
Manewrowanie w porcie i na otwartym akwenie na silniku
- Manewr „człowiek za burtą”
- Cumowanie jachtu i klar na postój
- Praca członka załogi
- Wykłady: wiadomości o jachtach motorowych, silniki i urządzenia napędowe, przepisy, locja, meteorologia, ratownictwo, ochrona środowiska i etyka motorowodniacka, podstawy wiedzy morskiej

Uprawnienia:
-
Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
- Prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej
- Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?
-
Dla dorosłych i młodzieży
- Dla osób początkujących, jak i mających już wcześniej styczność z motorowodniactwem
- Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 14 roku życia najpóźniej w dniu egzaminu.

Cena obejmuje:
Realizacja szkolenia zgodnie z programem.  600zł.

Cena nie obejmuje:
Egzaminu na sternika motorowodnego i wydania patentu.

Kontakt : tel: 698-615-971 lub biuro@na-fali.net